Právo a justice

Opatrovnické soudy se řídí Zákonem o rodině, Občanským soudním řádem a Občanským zákoníkem. Jsou i případy, kdy se opatrovnické věci prolínají i s Trestním zákonem a Přestupkovým zákonem. Tímto se řídí obecné soudy, ačkoliv jsou povinni respektovat Listiny zákonu nadřízené.

Zákony naleznete na adrese: http://zakony.kurzy.cz/99-1963-obcansky-soudni-rad/cast-3-hlava-2/stranka-2/

Zákony:
ZÁKON O RODINĚ
ZÁKON O SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
OBČANSKÝ ZÁKONÍK
OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD
TRESTNÍ  ZÁKON
TRESTNÍ  ŘÁD
ZÁKON O PŘESTUPCÍCH
SPRÁVNÍ ŘÁD

Ovšem norma nejvyšší právní síly je  Listina základních práv a svobod– najdete na: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

a dále Úmluva o právech dítěte – najdete na: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf

Listinami zákonu nadřízených se řídí Ústavní soud , naleznete nahttp://www.concourt.cz/clanek/internetcs

ve smyslu Ústavy ČR , naleznete na: http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/ustava-cr.shtml