Pořád na svobodě – Kdo je aktivista K 213? Provokatér, nebo pracovník BIS?

Kdo je pan Fiala? Řada lidí nám dává tuto otázku, jelikož se jedná o člověka, který dostává tresty vězení  a to nepodmínečně. Stále je na svobodě a vulgárně se vysmívá slušným lidem a soudcům. Napadá  celebrity se svými lidmi uráží všechny kolem. Všichni  jsou debilové, kreténi, blázni a hyeny . On jediný je velký Guru s narcistickým sebeobdivem.

Jak je možné, že takový člověk páchá beztrestně trestnou činnost a není za to odpovědný a potrestán. Soudy sice tohoto rádoby “zastánce otců“ zavřou na velmi krátkou dobu a opět ho propustí. On osobně všem dává najevo, že se jedná o politického, nebo neprávem stíhaného člověka.

Fiala je  záměrně protěžovaná osoba, aby byli zdiskreditováni otcové a to tím, že se k němu v bezmoci  obrací otcové, slušní otcové a díky jemu a jeho hulvátství se dostanou do neřešitelných životních potíží, kdy jim svými excesy zajistí zákazy styků se svými dětmi.

To je účel státní  zakázky ukázat se, že otcové v našem státě jsou stále na primitivní úrovni , kdy lze připomenout kreslený vtip Renčína , kdy si pračlověk s kyjem táhne ženu od nepřátelské jeskyně  za vlasy do své jeskyně.

Stát si je plně vědom, že  vývin společnosti je již někde úplně jinde a to po stránce sociální a psychosociální a otcové jsou schopni plně vychovávat své děti.

Proto jsou nasazováni do řad otců provokatéři jako Fiala , kteří na sebe snaží strhnout otce, jelikož sociální pracovnice svým nezájmem o děti záměrně protěžují matky a tím nahrávají takovýmto provokatérům, aby otce diskreditovali a mohlo se tvrdit, že otcové nemohou vychovávat .,, Podívejte s na Fialu a otce kolem.“

Podle tohoto se posuzují všichni otcové v České republice . Potom není možné u soudů prosadit střídavou péči. Otcové pod vedením pana Fialy dělají  lví službu sociálním pracovnicím, soudu a celé rozvodové mafii. ,, Otcové nemohou vychovávat své děti a proto je třeba děti svěřit matkám .“

Vezněme si například tento exces pana Fialy, kdy si přivedl na soud televizi, kdy podle scénáře zabavil soudci spis a vyskočil z okna v přízemí.

Všichni, kdo k soudu chodíme, víme, jak je mnohdy těžké prosadit si zvukový záznam.

Pan Fila s vypracovaným scénářem zavolal televizi a kupodivu se mohlo u jednání natáčet.

Byli tam všichni činovníci z K213, aby se blýskli v televizi a podpořili devastaci otců v naší společnosti a napomohli odsoudit otce na roveň primitivů.Tyto záměry se v této věci skutečně BISce povedly

Zde máme alespoň článek z novin.