Informace pro klienty

Chci se stát klientem Unie otců České republiky

 1. jsem rozhodnut, zda-li chci být u soudního jednání zastupován Unií otců České republiky, která zachovává Etický kodex, či jinou organizací, která je podle mého vkusu více radikální a u soudu provokuje, čímž je ale kladný výsledek ohrožen (běhání po soudu s opakovanou větou “Na pánském WC není papír, to je diskriminace” a podobné excesy neprospívají otcům, a hlavně ani dětem
 2. vím, že UO ČR zastává prostřednictvím otců hlavně zájmy dětí, ne případné protichůdné zájmy otců
 3. mám připravené osobní dokumenty (občanský průkaz, rodný list, aj.)
 4. mám nachystané dokumenty týkající se připravovaného nebo probíhajícího procesu (posudky, návrhy, popis událostí, platební doklady, a další, které chcete použít)
 5. kontaktuji člena unie, kterého jsem si zvolil, podle regionu, doporučení či jinak – viz strana “kontakty”
 6. aktivně spolupracuji a respektuji doporučení člena UO ČR
 7. v případě, že jsem se rozhodl využívat služeb OU ČR, jsem si vědom, že je to pouze mé rozhodnutí
 8. vím, že mohu zveřejňovat své zkušenosti, své nahrávky nebo jiné se souhlasem osob spojených s konkrétním textem, zvukovým záznamem či videem z případu nebo i jiného jednání
 9. mohu upozorňovat na chování úřadů a institucí, které jsou buď pozitivní a příkladná či negativní a zavrženíhodná
 10. mohu připomínkovat či navrhovat úpravy nebo doplňování jednotlivých sekcí stránek OU ČR
 11. mohu předkládat jakékoliv jiné návrhy

Než se rozhodnete, jak budete postupovat v případě vašeho problému, než zjistíte možnosti a překážky, než budete vědět, kdo vás bude zastupovat, přečtete si prosím následující článek, dále si prosím poslechněte zvukový záznam na stránce “odborné články”.

Alarmující praxe našeho patologicky demokratického soudnictví

Stalo se justičním obyčejem schovávat se za zájmy dětí. Mnohdy soudci ani sociální pracovnice si neuvědomují co je vlastně zájem dětí. V praxi to vypadá tak, že soudci zdravé jádro otců, kteří mají zájem o své děti, podrobují psychologickým vyšetřením, zda jsou schopni vychovávat své děti i v té době, kdy tito otcové prokázali, že o své děti pečovali mnohdy i několik let bez přítomnosti toulavé matky. Taková matka náhle ztratí svého bohatého milence a nastává pro ni těžké období při shánění financí na obživu.
Ano, jsou tu děti, které by mohly matce posloužit, jako zdroj obživy. Proto první kroky této matky vedou na sociální odbory, kde těmto matkám sociální pracovnice vychází naprosto vstříc. Vyvolají soudní spor, aniž by respektovaly fakta, že matka od rodiny odešla a několik let se o děti nestarala a ani na výživu svým dětem ničím nepřispěla po dobu několika let.
Náhle je otec hnán před znalce, který má zjistit, zda je otec schopen vychovávat své děti. Praxe je taková, že soudy mají vytipovány znalce, u kterých ví, jak bude znalecký posudek vypracován.
V jednotlivých okresech se neustále objevují jedna a táž jména znalkyň, které pojaly svoji práci, jako komerční zdroj své obživy. Proto také jednotlivé posudky otců jsou naprosto stejné, vždy jsou méně vhodní pro výchovu svých dětí i přes skutečnosti výše uvedené. Takovou znalkyní jsou navrhovány soudu, děti svěřit matce a otci stanovit styk.
Znalkyně své rozhodnutí rády odůvodňují empatií matky. Pokud otcové s výroky pseudoznalce nesouhlasí, okamžitě matka navrhuje otci zakázat styk s dětmi, ve kterém ji sociální pracovnice, znalkyně a v neposlední řadě i soud podpoří.
Mnohdy v jiných případech, empatické matky brání i několik let ve styku s otcem svým dětem. Jaká empatie je u těchto matek, které se nedovedou vcítit do role dětí.
Dětí, které se z okna dívají na svého otce za nadávek matky a příkazu matky, za otcem nesmějí.
Znalci i soudkyně podporují zvrhlost a úpadek naší společnosti. Díky těmto lidem, živících se rozvodovým průmyslem, se stalo 95% otců neschopných se o své děti postarat. Zhruba 12-15% mužům je zakázán styk s nezletilými dětmi, aniž by splňovali kritéria §44ZOR, proč otci styk s dítětem zakázat.
Zpravidla se jedná o vzorné otce, kteří svojí asertivitou dokážou dlouhodobě vzdorovat justiční diskriminaci pohlaví a nechtějí se smířit s tím, že jeho děti budou vyrůstat bez otce.
V praxi je to tak, že si matka zajde se svým novým milencem k výše jmenovaným pseudoznalcům mnohdy na doporučení sociálních pracovnic. Znalec konstatuje, že nezletilý si během dvou měsíců vytvořil k milenci matky, mnohem větší a vřelejší vztah, než k otci za šest let!
Tento milenec matky je znalkyní glorifikován, jako vzor pro všechny muže, protože je to v zájmu matky a otec je ten “blb”, který to matce kazí, protože se domáhá, aby nebyl svému dítěti strýčkem na neděli, a chce se plnohodnotně podílet na jeho výchově a péči. I s těchto důvodů jsou otcům zakazovány styky s vlastními dětmi.
Dalším důvodem, kdy soudy otcům zakazují styk s dětmi je, když písemnými doklady a mnohdy i úředními doklady usvědčují matku u soudu ze lží a rovněž i některé sociální pracovnice.
Soudy takto deklarují svoji moc, vědomi si toho, že v těchto věcech i Krajské soudy jedou v tandemu se soudy okresními. Takto postupují 3/4 soudců naší justice v opatrovnických věcech. Prakticky většina soudců nerespektuje zákon a výklady k nim závazné. Povyšují tak svoji demagogii nad tyto zákony. Právě tato demagogie, je zájem dětí.

Proto bych chtěl poradit mužům, kteří se hodlají stát otci, ať darují své sperma některé z bank, které s tímto naloží dle požadavků žen, kterým se omrzelo starat se o kočičku či pejska a chtějí si udělat radost porozením vlastního dítěte.
Pro naši justici se stanete těmi nejlepšími muži na světě, nebudete posuzováni, jako patologické osoby nevhodné pro výchovu svých dětí a stanete se uznávanými lidmi v naší patologické společnosti. Vytvoříte tak ráj pro blaho dětí, které nepotřebují znát své otce a otcové nepotřebují znát své děti. Stanete se lidmi, kteří se nebudou na úřadech setkávat s lidskou hloupostí.

Poznámka autora – V. Nováka
Vycházím tak z praxe a faktů naší patologické společnosti, kdy nikdo nezkoumá, zda znalci, kteří mají zkoumat patologické rysy rodičů, které by ohrožovaly zdravý vývoj dětí, sami byli vyšetřeni. Zda netrpí patologickými předsudky, jak by měly být naše děti vychovávány a s kým by se měly stýkat.
Přední světoví znalci jsou zcela jiných názorů na bázi vědeckých poznatků a neustálých vzděláváním sebe sama v psychosociálním vývinu společnosti.
Toto ovšem neplatí u pseudoznalců, kteří odsuzují naše otce a muže v 95% za neschopné vychovávat své vlastní děti. Toto je číslo naprosto alarmující, kdy se rozvádí v naší republice každé druhé manželství. Myslím si, že k takovým zrůdnostem již nelze přihlížet, kdy většina soudců a znalců devastuje naši společnost v tak velké míře. Uvědomme si, že v našem státě je asi 2700 soudců. Jedno České přísloví říká: ” To, že Pán Bůh dal někomu statky, neznamená, že mu dal i rozum.”