Informace pro členy

Chci se stát členem

 1. jsem si vědom, že členství je bezplatné, nehradí se žádné příspěvky
 2. mám po ruce osobní dokumenty (občanský průkaz, rodný list, aj.)
 3. mám nachystaný životopis
 4. jsem připraven naplňovat Etický kodex
 5. zastávám pravidla seriózního jednání a slušného vystupování
 6. nejsem historicky spjat s žádnou radikální stranou nebo organizací (K213, Střídavka, apod.)
 7. ujasnil jsem si, zda-li chci pracovat jako pasivní či aktivní člen
 8. vím, jak chci být uveden na stránce kontakty a nebo nechci být uveden
 9. kontaktuji člena, kterého jsem si zvolil podle regionu, doporučení či jinak

Vysvětlení: V minulosti blízké i dávné se naše organizace vždy potýkala se záměrným rozvracením zvenku i zevnitř nasazenými agenty, kteří se vždy snažili zdiskreditovat seriózní vystupování a jednání. Proto prověřujeme každého nového zájemce o členství nebo i jinou spolupráci s UO ČR – více se můžete dozvědět na “stránce hanby” a dále v rozhlasovém projevu Mgr. Nebeského – viz odborné články

Jsem členem

 1. pracuji jako aktivní nebo pasivní člen UO ČR
 2. dodržuji stanovy a Etický kodex
 3. účastním se seminářů, školení, shromáždění a sjezdů
 4. zachovávám pravidla slušného vystupování a seriózního jednání
 5. pracuji jako kontaktní osoba nebo zastupuji zájmy dětí u soudních řízení nebo spolupracuji v jiné oblasti, která je prospěšná UO ČR, například jednání s partnery a sponzory, se státními institucemi, navštěvuji poslaneckou sněmovnu apod.
 6. našel jsem jinou možnost spolupráce nebo pomoci

Chci se stát partnerem

 1. rozhodl jsem se, jakým partnerem chci být, budu-li pomáhat veřejně nebo neveřejně
 2. chci mít uvedený kontakt, logo nebo nechci být uveden
 3. budu-li pomáhat hmotně nebo nehmotně
 4. vím pro který region chci pomoc věnovat
 5. přečetl jsem si text na straně “partneři”
 6. kontaktuji předsedu UO ČR

Chci na stránky UO ČR uvést svůj případ?

 1. chci zveřejnit zvukový záznam, týkající se dané problematiky
 2. chci zveřejnit video, týkající se dané problematiky
 3. mám zpracovaný popis událostí, týkajících se dané problematiky
 4. kontaktuji některého člena UO ČR